2015. március 9.

Amik miatt még jobban szeretjük Tolkient

Tolkiennek nem csak a művei zseniálisak, életének egyes momentumai is kifejezetten érdekesek, sőt szórakoztatóak. Összegyűjtöttünk öt olyan kevésbé ismert dolgot, ami miatt csak még jobban imádjuk a mestert.

TolkientTolkien 16 évesen ismerkedett meg a nála három évvel idősebb Edith Bratt-tel. A fiatalok remekül megértették egymást, és hamar szerelembe is estek, ám J. R. R. gyámja, Francis Morgan atya úgy gondolta, a fiú túl fiatal még ahhoz, hogy az ellenkező nemmel foglalkozzon. Miután több ízben is eltiltották őket egymástól, a szerelmesek elhatározták, hogy akkor veszik fel ismét a kapcsolatot, ha a Tolkien már betöltötte 21. életévét. Ahogy az történni szokott, J. R. R. türelmesen ki is várta az idejét, de öt évvel később a már eljegyzett Edith alaposan meglepődött, amikor beállított hozzá. Nem tudni, hogy Tolkien milyen praktikákat vetett be pontosan, de három napos intenzív meggyőzés után a nő felbontotta korábbi eljegyzését, és végül J. R. R. felesége lett.

Bár azt viszonylag sokan tudják, hogy Oxfordban tanított az óangol nyelvek professzoraként, azt már kevesebben, hogy állítólag pocsék tanár volt. Rendkívül nagy tudással rendelkezett, de motyogott és hadart is, így ezt sosem tudta igazán átadni.

Tolkien és a kocsmadalok igen jó kapcsolatban álltak, sok olyan fűződik a nevéhez, amit még ma is menő énekelni. A hallgatóival és fiatal kollégáival alapított Viking Klub tagjai az esti sörözgetések közben előszeretettel írtak és fordítottak le modern és hagyományos bordalokat különböző nyelvekre (óangolra, latinra, gótra, izlandira). 1936-ban meg is jelent ezekből egy válogatás Songs for the Philologist címmel. A könyvből sajnálatos módon mindössze 14 példány maradt fent, a többi elégett nyomdatűzben.

A hobbit története egy irodalom érettségidolgozat üres oldalán látta meg a napvilágot. Tolkien a ’30-as években nem keresett túl jól, ezért némi extra jövedelemért cserébe érettségiket javított. Annyira untatta a munka, hogy amikor rábukkant egy üres oldalra, rögtön megörült neki, és elkezdte írni rá a saját történetét. A hobbitot egyébként gyermekeinek szánta, de aztán felfigyel rá egy szerkesztő, aki odaadta az unokájának elolvasásra. Az unoka véleménye rövid volt és tömör: Kiadásra ajánlja.

Tolkien előszeretettel prezentálta úgy műveit, mintha valójában nem is tőle származnának, hanem csak rábukkanva az eredeti szövegekre, átültette őket mai angol nyelvre.

Forrás: tolkien.hu